referinte


Aries, P., (1997), Timpul Istoriei, Meridiane, București
Camius, A., (2002), Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, Trad. Irina Mavrodin/ Olga Marculescu, Rao, Bucuresti
Djuvara,  N., (2010), Exista o Istorie Adevarata?, Humanitas, Bucuresti
Eliade, M., (1994), Imagini şi simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, Humanitas, Bucuresti
Hegel, GWF., (1963) Trad. D.D. Rosca, Prelegeri de Istorie a Filosofiei, Editura Academiei Republicii Romane, Bucuresti
Hegel, GWF., Despre artă și poezie, Minerva București 1979.
Hegel, GWF.,(1997), Prelegeri de filosofie a Istoriei, Humanitas, Bucuresti
Hegel, GWF.,(1995), Viata lui Iisus, Paieda, Bucuresti
Jacques, H., (1988), Hegel și Hegelianismul, Polirom, Iași
Le Goff, J., (1991), Imaginarul medieval, Editura Meridiane, Bucuresti
Le Golff, J., (1982), Civilizaţia Occidentului medieval, Editura Meridiane, Bucuresti
Noica, C., (1991), Jurnal de Idei, Humanitas, Bucuresti
Noica, C.,(1993),  De Caelo, Incercare in jurul Cunoasterii si Individului, Humanitas, Bucuresti
Veyne, P., (1999),  Trad. Maria Carpov, Cum se scrie istoria?, Meridiane, Bucuresti
Vladutescu, Gh., (1990), O Istoie a ideilor filosofice, Editua Stiintifica, Bucuresti
Vladutescu, Gh., (1998), Introducere in Istoria Filosofiei, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti
Vladutescu, Ghe., (2003), Pentru ce Istoria Filosofiei?, Paieda, Bucuresti

Voltaire. Eseu asupra obiceiurilor și spiritului națiunilor op.cit Aries (1997)

Heidegger M., Originea operei de arta,  Humanitas, 1995
Cervantes M., Don Quijote de la Mancha, colectiile Adevarul, 2010
Blaga L., Poemle Luminii, Editura pentru Literatura, Biblioteca pentru toti, 1968

Dante A., (2005), Divina Comedie, trad. Eta Boeriu, Paralele 45, Pitesti
Dionisie A., (1993), Ierarhia Cereasca si Ierarhia Bisericeasca, Institutul European, Iasi
Florenski P.,(1994), Iconostasul,   trad. Boris Buzilă, Anastasia, Bucuresti
Hegel, GWF., (1963) Trad. D.D. Rosca, Prelegeri de Istorie a Filosofiei, Editura Academiei Republicii Romane, Bucuresti
Hegel, GWF., Despre artă și poezie, Minerva, București 1979.
Heidegger M., (1998), Timpul imaginii lumii, Paideia, Bucuresti
Karen A.,(2009), Istoria lui Dumnezeu, trad. Dana Ionescu, Nemira, Bucuresti
Noica, C., (1991), Jurnal de Idei, Humanitas, Bucuresti
Noica, C.,(1993),  De Caelo, Incercare in jurul Cunoasterii si Individului, Humanitas, Bucuresti
Platon, (1976), Opere II,Banchetul, trad. Petru Cretia, ed. Enciclopedica si Stiintifica, Bucuresti
Pleșu A., (2003), Despre Ingeri, Humanitas, Bucuresti

Pop,C.C., (2011), Problemă Inifinitului la Pascal, Eikon, Cluj-Napoca
Aries, P., (1997), Timpul Istoriei, Meridiane, București
Camius, A., (2002), Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, Trad. Irina Mavrodin/ Olga Marculescu, Rao, Bucuresti
Djuvara,  N., (2010), Exista o Istorie Adevarata?, Humanitas, Bucuresti
Eliade, M., (1994), Imagini şi simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, Humanitas, Bucuresti
Hegel, GWF., (1963) Trad. D.D. Rosca, Prelegeri de Istorie a Filosofiei, Editura Academiei Republicii Romane, Bucuresti
Hegel, GWF., Despre artă și poezie, Minerva București 1979.
Hegel, GWF.,(1997), Prelegeri de filosofie a Istoriei, Humanitas, Bucuresti
Hegel, GWF.,(1995), Viata lui Iisus, Paieda, Bucuresti
Jacques, H., (1988), Hegel și Hegelianismul, Polirom, Iași
Le Goff, J., (1991), Imaginarul medieval, Editura Meridiane, Bucuresti
Le Golff, J., (1982), Civilizaţia Occidentului medieval, Editura Meridiane, Bucuresti
Noica, C., (1991), Jurnal de Idei, Humanitas, Bucuresti
Noica, C.,(1993),  De Caelo, Incercare in jurul Cunoasterii si Individului, Humanitas, Bucuresti
Veyne, P., (1999),  Trad. Maria Carpov, Cum se scrie istoria?, Meridiane, Bucuresti
Vladutescu, Gh., (1990), O Istoie a ideilor filosofice, Editua Stiintifica, Bucuresti
Vladutescu, Gh., (1998), Introducere in Istoria Filosofiei, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti
Vladutescu, Ghe., (2003), Pentru ce Istoria Filosofiei?, Paieda, Bucuresti

Voltaire. Eseu asupra obiceiurilor și spiritului națiunilor op.cit Aries (1997)
Adrian-Paul Iliescu – Filosofia limbajului şi limbajul filosofiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
Aristotel, Despre interpretare, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005
Aristotel, Poetica, Bucureşti, Editura academiei RPR, 1965
Biblia, Traducere Dumitru Cornilescu, Editura Life Publishers Romania
Blasie Pascal – Cugetări, Traducerea: Maria Ivanescu si Cezar Ivanescu, Editura AION, Oradea, 2000
C.G.Jung, Psihanaliza fenomenelor religioase (ediţie critică) Selecţie de texte, introducere şi note de Jean Chiriac, Editura Aropa, Bucureşti, 1998
C.G.Jung, Opere complete. Psihologia bolilor spiritului, Traducere de Dana Verescu, editura Trei, Bucureşti, 2005
C.G.Jung, Opere Complete, Arhetipurile şi inconştientul colectiv, trad. de Dana Verescu, Vasile Dem. Zamfirescu,Ed. Trei, Bucureşti, 2003
C.G.Jung, Tipuri psihologice, Bucureşti, Humanitas, 1997
Camus Albert, Faţa şi reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara, Traducere: Irina Mavrodin/ Olga Marculescu Editura: Rao Apariţie: 2002
Charls S. Peirce, Semnificaţie şi acţiune, cu o prefaţă de Andrei Marga, selecţia textelor şi traducere Delia Marga, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
Chombat de Lawe, Paul-Henri, Cultura şi puterea, Bucureşti, Editura Politică, 1983,
Dumitru Borţun, Semiotică. Teorii ale limbajului, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2008
Emil Cioran, Caiete I 1957-1965, traducere Emanoil Marcu, Vlad Russo, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010
Ernst Cassirer, Eseu despre om. O introducere în filosofia culturii umane, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994
Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală (publicat de Charles Bally şi Albert Riedlinger), ediţie îngrijită de Tullio Mauro, Polirom, Iaşi, 1998.
Fiorella Nicosia, Viaţa şi opera lui Dali, Traducere Cameleon, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2009
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, traducere de Mircea Ivănescu, Cluj, Editura Dacia, 1994 (reed. 1999)
Georges-Louis Leclerc de Buffon I. Berg, Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre, Editura Vestala, Bucureşti, 2003
Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999.
Grigore Georgiu, Cultură şi comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti 2008
Henri Wald - Realitate şi limbaj, Editura Academiei, Bucureşti, 1968.
Immanuel Kant, Critica facultăţii de judecare, Editura All. Bucureşti, 2007
Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, Traducere Nicolae Bagdazar si Elena Moisuc, Editura Iri, Bucuresti, 1998
Ion Chiciudean, Bogdan Alexandru-Halic, Imagologie. Imagologie Istorică, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2008,
Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara, 1994
Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, Bucureşti, Editura Meridiane, 1991
Jacques Le Golf, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, Editura Meridiane, 1982
Jean Chevalier, Alain Geerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, Bucureşti, Editura Artemis, 1994
John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
Jose Ortega Y Gasset, Dumnezeirea artei, Traducere de Sorin Marculescu, Editura Humanitas, Bucreşti, 2000
Lucian Blaga, Opere, 8, Trilogia cunoaşterii, Ediţie îngrijită de Dorii Blaga, Editura Minerva, 1983
Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului. Bucureşti, Editura Humanitas, 2000
Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations, Oxford, 1953
Marshall McLuhan - Mass-media sau mediul invizibil, Bucureşti, Editura Nemira, 1997
Marshall McLuhan, Texte Esenţiale, Editura Nemira, 2006
Mircea Eliade, Imagini şi simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994,
Nicolae Frigioiu, Politologie şi Doctrine politice, vol II, Puterea imaginii şi imaginile puterii Curs didactic, Facultatea de Comunicare şi Relaţii publice
Pascal – Cugetări, Traducerea: Maria Ivanescu si Cezar Ivanescu Editura Aion, Oradea 2000
Roman Jakobson, Essais de linguistique generale, Paris, Editions de Minuit, 1963
Sigmund Freud, Opere, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991
Tudor Vianu, Arta prozatorilor Români, Editura Albatros, Bucureşti 1977
Vasile Macoviciuc, Filozofia comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2002
Vasile Macoviciuc, Iniţiere în filosofia contemporană, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

Imagini si surse: David M. Muzeul Del Prado, Brithish Museum, Ufizzi

\

Mari consumatori de arta si miere